Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta |
Tiivistelmän ulkoasu ja taitto sekä julkaisutilaisuuden materiaalit.